Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2007 ]

1071441/1394/Α0012/28.7.2007 Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου με δικαστική απόφαση.

(Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου με δικαστική απόφαση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 28 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1071441/1394/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου με δικαστική απόφαση.


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών.

2. Όπως αναφέρετε στο έγγραφο σας, περιήλθε στην κυριότητά σας με την «...» δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το δικαίωμα της επικαρπίας επί υπογείου και ισογείου καταστήματος κατόπιν λύσεως του γάμου σας και εκ παραδρομής στην «...» συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας του εν λόγω ακινήτου δεν έγινε καμία αναφορά στην προαναφερθείσα δικαστική απόφαση, με αποτέλεσμα να σας επιβληθεί φόρος λόγω προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου. Στη συνέχεια προβήκατε στη διόρθωση της συμβολαιογραφικής πράξης με το «...» συμβόλαιο, στο οποίο διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση της επικαρπίας του καταστήματος μετά του υπογείου του προέκυψε κατόπιν δικαστικής απόφασης.

3. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον αποδεχθεί ότι δεν καταβλήθηκαν χρήματα για την απόκτηση της εν λόγω επικαρπίας, θέμα το οποίο είναι πραγματικό και ανήκει στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να το διαπιστώσει, δεν υφίσταται θέμα τεκμηρίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο