Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2007 ]

1066694/1332/Α0012/12.8.2007 Η αγορά πρώτης κατοικίας από κάτοικο εξωτερικού που ξοφλήθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο απαλλάσσεται από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου.

(Η αγορά πρώτης κατοικίας από κάτοικο εξωτερικού που ξοφλήθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο απαλλάσσεται από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 12 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1066694/1332/Α0012

ΘΕΜΑ: Η αγορά πρώτης κατοικίας από κάτοικο εξωτερικού που ξοφλήθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο απαλλάσσεται από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά η ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, ενώ εξαιρείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, η δαπάνη για την αγορά ή ανέγερση από ενήλικο με δικαίωμα πλήρους κυριότητας οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας (υποπερ. ββ', περίπτωση γ').

2. Περαιτέρω από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση που μόνιμος κάτοικος εξωτερικού αγοράζει κατοικία στην Ελλάδα, απαλλάσσεται από τη δαπάνη αγοράς αυτής εφόσον αποτελεί την πρώτη κατοικία του στην Ελλάδα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (Σχετ. το 1024936/582/Α0012/2.4.2003 έγγραφο).

3. Επίσης, σύμφωνα με την 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 εγκύκλιο, το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζεται ανεξάρτητα αν η αγορά ακινήτου γίνεται με τη σύνταξη συμβολαιογραφικού προσυμφώνου ή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης.

4. Με βάση τα παραπάνω η αγορά ακινήτου που πραγματοποιήθηκε από κάτοικο εξωτερικού και εξοφλήθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, εξαιρείται από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπερ. ββ' της περίπτ. γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 (Σχετ. το 1079954/1586/13.9.2000 έγγραφο της υπηρεσία μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο