Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2007 ]

1077420/1536/Α0012/20.9.2007 Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.

(Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1077420/1536/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.


Σε απάντηση της από 6.8.2007 αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., ως ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για ανέγερση οικοδομών ή αγορά ακινήτων.

2. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. τα 1035043/1082/Α0012/14.7.2004 και 1070408/1932/Α0012/15.9.2004 έγγραφα) ότι, κατά την εφαρμογή της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε., επειδή ο μισθωτής ο οποίος αναλαμβάνει την ανέγερση οικοδομής σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή, είναι αυτός ο οποίος πραγματικά καταβάλλει τα χρηματικά ποσά των δαπανών, αυτός (ο μισθωτής) βαρύνεται με το τεκμήριο ανέγερσης της οικοδομής.

3. Στην αίτησή σας ρωτάτε αφενός ποιος βαρύνεται με το τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής όταν ανεγείρει ο μισθωτής με δικές του δαπάνες σε έδαφος ιδιοκτησίας τρίτου, καθώς και αν εφαρμόζεται το τεκμήριο του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. στην περίπτωση που ο οικοπεδούχος καταβάλλει ένα ποσό ως αντάλλαγμα στο μισθωτή όταν αυτός αποχωρεί, για την απόκτηση της οικοδομής.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον οι δαπάνες ανέγερσης της οικοδομής βαρύνουν το μισθωτή, αυτός θα επιβαρυνθεί και με το τεκμήριο ανέγερσής της.
Επίσης, τεκμήριο θα αποτελέσει και για τον οικοπεδούχο η όποια καταβολή ποσού συμφωνηθεί, κατά το χρόνο αποχώρησης του μισθωτή, προκειμένου να περιέλθει η οικοδομή στον οικοπεδούχο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο