Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2007 ]

1081609/1589/Α0012/30.11.2007 Τεκμήριο ανέγερσης ακινήτων.

(Τεκμήριο ανέγερσης ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1081609/1589/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο ανέγερσης ακινήτων.

Απαντώντας στην από 28.8.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών. Εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Κατά την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

2. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση ταυτόχρονης απόκτησης περισσότερων από μίας κατοικιών η απαλλαγή ισχύει για όλες τις κατοικίες εφόσον το άθροισμα των τετραγωνικών του συνόλου των κατοικιών αυτών δεν ξεπερνά τα 120 τ.μ. και πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων.

3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, φορολογούμενος μαζί με την ενήλικη κόρη του ανεγείρουν σε χωράφι που τους ανήκει τρεις ισόγειες προκατασκευασμένες οικίες 36 τ.μ. έκαστη με ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κάθε μία από αυτές 50%.

4. Με βάση τα παραπάνω γίνεται δεκτό ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι απαλλάσσονται του τεκμηρίου απόκτησης, είτε στην περίπτωση που οι τρεις αυτές κατοικίες ανεγέρθηκαν ταυτόχρονα είτε σε διαφορετική χρονική στιγμή η κάθε μία, αφού το άθροισμα των τετραγωνικών από το σύνολο των τριών αυτών προκάτ κατοικιών που τους αναλογεί δεν ξεπερνά τα 120 τ.μ και εφόσον βέβαια πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις της περ.γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε..

5. Πάντως ως θέμα πραγματικό ανήκει στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ο οποίος εξετάζοντας τα πραγματικά στοιχεία και περιστατικά θα διαπιστώσει αν υπάρχει τεκμήριο ή όχι από την ανέγερση των εν λόγω κατοικιών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο