Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2007 ]

1097447/1900Α0012/14.11.2007 Τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από αλλοδαπό κάτοικο Ελλάδας.

(Τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από αλλοδαπό κάτοικο Ελλάδας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007
Αριθ.Πρωτ.: 1097447/1900Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από αλλοδαπό κάτοικο Ελλάδας.


Απαντώντας στην αίτησή σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν λογίζονται μεταξύ άλλων και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών. Εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. Κατά την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

2. Όπως εξάλλου, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, αλλοδαπός μόνιμος κάτοικος Ελλάδας έχει δικαίωμα απαλλαγής από την τεκμαρτή δαπάνη για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ., εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή είναι κάτοικος Ελλάδας και η αγορά αφορά την πρώτη κατοικία του (σχετ. 1103348/1587/Α0012/18.11.1999 έγγραφο). Ο φορολογούμενος, φέροντας το βάρος της απόδειξης, θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κατοικία που απόκτησε είναι η πρώτη κατοικία σύμφωνα με τα όσα ορίζει η περίπτ. γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 και ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οφείλει να ελέγξει το πραγματικό των όσων ισχυρίζεται ο φορολογούμενος.

3. Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, εφόσον είστε κάτοικος Ελλάδας και αγοράζετε πρώτη κατοικία, ανεξάρτητα από την επιβολή φόρου μεταβίβασης δικαιούστε της απαλλαγής του τεκμηρίου αγοράς, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενες πιο πάνω προϋποθέσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο