Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2007 ]

1114117/2229/Α0012/7.12.2007 Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

(Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1114117/2229/Α0012

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Απαντώντας στην από 27.11.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία κοινοποιήθηκαν διατάξεις του ν.2065/1992, διευκρινίστηκε ότι, από το τεκμήριο της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχειών εξαιρούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει ο φορολογούμενος για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας που δεν εισάγεται στο Χρηματιστήριο, καθώς επίσης και για τα χρηματικά ποσά που διαθέτει ο φορολογούμενος για τη συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο και τούτο γιατί ο ανωτέρω νόμος αναφερόταν ρητά μόνο στη σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου ατομικών και προσωπικών εταιρειών στις οποίες ως γνωστόν, δεν περιλαμβάνονται οι ανώνυμες εταιρίες.
Εξάλλου, με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου 3091/2002, που ξεκίνησε να ισχύει από 1.1.2003, καταργήθηκε το παραπάνω τεκμήριο και στις υπόλοιπες εταιρείες.

2. Στην αίτησή σας ρωτάτε αν η εισφορά μετρητών με σκοπό την αύξηση κεφαλαίου Α.Ε., η οποία προήλθε από μετατροπή Ε.Π.Ε., αποτελεί τεκμήριο για τους εταίρους.

3. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι τα μετρητά που κατέβαλαν τα φυσικά πρόσωπα για την αύξηση κεφαλαίου της Α.Ε. δεν αποτελούν τεκμήριο του άρθρου 17 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο