Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2007 ]

1042758/841/Α0012/21.5.2007 Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση όπου τη χρήση και κατοχή του σκάφους έχουν πρόσωπα διαφορετικά του κυρίου.

(Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση όπου τη χρήση και κατοχή του σκάφους έχουν πρόσωπα διαφορετικά του κυρίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 21 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1042758/841/Α0012

ΘΕΜΑ: Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση όπου τη χρήση και κατοχή του σκάφους έχουν πρόσωπα διαφορετικά του κυρίου.


Απαντώντας στην από 2.5.2007 επιστολή σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994, για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν.

2. Πρόθεση του νομοθέτη με τον όρο «κατοχή» είναι η συνολική τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, να βαρύνει τα πρόσωπα που στην πραγματικότητα κάνουν χρήση του σκάφους αυτού.
Δηλαδή η τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης να βαρύνει τα πρόσωπα τα οποία αν και δεν έχουν στην κυριότητά τους, έχουν στη διάθεσή τους για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοιου είδους μεταφορικά μέσα.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος χρήστης δεν είναι ο επιβάτης που ενδεχομένως φιλοξενείται για μικρά χρονικά διαστήματα στο σκάφος, αλλά αυτός που έχει στη διάθεσή του και χρησιμοποιεί για τις ατομικές και οικογενειακές του ανάγκες τέτοιου είδους μεταφορικά μέσα.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ετήσια, τεκμαρτή δαπάνη των σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης βαρύνει εξ ολοκλήρου όχι μόνον τον κύριο αλλά και κάθε κάτοχο - χρήστη του σκάφους (σχετ. το 1050769/1079/Α0012/31.5.2000 έγγραφό μας).

4. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω το θέμα των κατόχων- χρηστών είναι πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο