Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2007 ]

1054306/1053/Α0012/15.6.2007 Προσδιορισμός τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας και επιχειρηματικής αμοιβής σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες.

(Προσδιορισμός τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας και επιχειρηματικής αμοιβής σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 15 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1054306/1053/Α0012

ΘΕΜΑ:Προσδιορισμός τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας και επιχειρηματικής αμοιβής σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες.

ΣΧΕΤ: Το 14689/1.6.2007 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.


1. Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το πρώτο και δεύτερο ερώτημά σας, σας πληροφορούμε ότι για να έχει εφαρμογή η παραγρ.1 του άρθρου 4 του ν.3296/2004 απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οικοδομή (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία) να περιέλθει στο φορολογούμενο από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή.
Δεν θεωρείται ότι απέκτησε ο φορολογούμενος κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία από δωρεά ή γονική παροχή, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ.1 του άρθρου 4 του ν.3296/2004 στις πιο πάνω κάτω περιπτώσεις που:
α) ο φορολογούμενος ανεγείρει την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του με άτυπη δωρεά χρηματικού ποσού από τον πατέρα του και
β) ο φορολογούμενος απέκτησε οικόπεδο με γονική παροχή και ανεγείρει την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του με χρηματικό ποσό που προέρχεται από άτυπη δωρεά του πατέρα του.

2. Αναφορικά με το τρίτο ερώτημά σας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις της παραγρ.6 του άρθρου 3 του ν.3296/2004 ορίζεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου ως ομόρρυθμου εταίρου ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρείες ή κοινωνίες αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή μόνο από εκείνη την επιχείρηση που δηλώνει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.
Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις με την παρ.5 του άρθρου 3 της 1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ.1016/7.2.2005 διαταγής μας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση συμμετοχής του ομόρρυθμου εταίρου ή του κοινωνού σε δύο ή περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, λαμβάνεται υπόψη η επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρεία ή κοινωνία που αυτός από τη συμμετοχή του αποκτά τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.
Συνεπώς, διευκρινίζεται ότι κριτήριο για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής αμοιβής στην περίπτωση αυτή είναι τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που αποκτά λόγω της συμμετοχής του σε περισσότερες της μιας εταιρίες ή κοινωνίες ο ίδιος ο ομόρρυθμος εταίρος ή ο κοινωνός και όχι τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μεταξύ των εταιριών ή κοινωνιών στις οποίες συμμετέχει.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο