Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2007 ]

1057875/1360/Α0012/19.4.2007 Φορολογική μεταχείριση της ειδικής αποζημίωσης πυροτεχνουργών υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΘ.Α..

(Φορολογική μεταχείριση της ειδικής αποζημίωσης πυροτεχνουργών υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΘ.Α..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 19 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1057875/1360/Α0012

ΘΕΜΑ:Φορολογική μεταχείριση της ειδικής αποζημίωσης πυροτεχνουργών υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΘ.Α..

Απαντώντας στην από 19.6.2006 αίτηση, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του ν.2238/1994, τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών, που καταβάλλονται σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος ,το επίδομα ναρκαλιείας που καταβάλλεται σε ιδιώτες, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ναρκαλιείας με οποιαδήποτε σχέση στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν.1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α') και την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α'), φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Το ποσό του φόρου που προκύπτει παρακρατείται κατά την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για την καταβολή τους. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αμοιβών.

2. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, λαμβάνετε ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργού, σύμφωνα με τον αριθμό 2/1521/0022/17.3.2000 (ΦΕΚ 444/Β'/3.4.2000) ΚΥΑ «ως εντεταγμένος για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, για τις ημέρες εργασίας εντός ναρκοπεδίων ή υπόπτων χώρων», ειδικότητα η οποία δεν αναφέρεται ρητά στα ειδικά επιδόματα της προηγούμενης παραγράφου (έγγραφο Φ. 841.92/ΑΔ 930384 Σ. 1351/10.7.2006 του Γ.Ε.Α.) το οποίο σας επισυνάπτουμε.
Με βάση τα προαναφερόμενα και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.2238/1994 η ανωτέρω ειδική αποζημίωση θεωρείται, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ως πρόσθετη αμοιβή η οποία καταβάλλεται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλεται με τις τακτικές αποδοχές, παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20%. (περ. γ' παρ. 1 άρθρου 1 (Κ.Φ.Ε.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο