Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2007 ]

1066590/1308/Α0012/4.7.2007 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης λήξης θητείας και σύνταξης που καταβάλλονται σε ευρωβουλευτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης λήξης θητείας και σύνταξης που καταβάλλονται σε ευρωβουλευτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 4 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1066590/1308/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης λήξης θητείας και σύνταξης που καταβάλλονται σε ευρωβουλευτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:

1. Γενικά η φορολογία του Βουλευτή (ή του συνταξιούχου βουλευτή ή του Υπουργού ή του Προέδρου Δημοκρατίας κ.τ.λ.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2459/1997 και το άρθρο 36 του ν.3016/2002.

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.1180/1981 ορίζεται ότι οι Έλληνες αντιπρόσωποι στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δικαιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο την εκάστοτε καταβαλλόμενη στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποζημίωση.
Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από τη Βουλή, τον προϋπολογισμό της οποίας βαρύνει η αντίστοιχη δαπάνη.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1,4,5,7,9 και 11 του Ζ' Ψηφίσματος του 1975 «περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτές αναγνωριζόμενων ατελειών και ρύθμισης θεμάτων αναφερόμενα στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτές» και της στ' περίπτωσης του άρθρου 1 του ν.738/1977 «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης ενίων διατάξεων του ν.251/1976 «περί Ο.Δ.Δ.Υ.» και ρύθμισης συναφών θεμάτων» ισχύουν και για τους Έλληνες αντιπροσώπους στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Από τις διατάξεις του άρθρου 13 του «πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» δεν προκύπτει ο τρόπος φορολόγησης της αποζημίωσης λήξη θητείας καθώς και της σύνταξης που καταβάλλονται σε ευρωβουλευτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4. Ενόψει ερωτημάτων που διαβιβάσθηκαν στην Υπηρεσία μας από φορολογούμενο και από Δ.Ο.Υ. σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση σύνταξης που καταβάλλεται σε συνταξιούχο ευρωβουλευτή από το Ταμείο Συντάξεως των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέραν της συντάξεως που καταβάλλεται στον ίδιο από το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία φορολογείται με το Ζ' Ψήφισμα, όπως επίσης και με τον τρόπο φορολόγησης αποζημίωσης η οποία χορηγείται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ευρωβουλευτή κατά τη λήξη της θητείας του, αντίστοιχα, παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας επί του θέματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο