Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2007 ]

1015509/294/Α0012/3.4.2007 Φόρος υπεραξίας κατά τη λύση Ο.Ε. και σύσταση δύο ατομικών επιχειρήσεων.

(Φόρος υπεραξίας κατά τη λύση Ο.Ε. και σύσταση δύο ατομικών επιχειρήσεων. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 3 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1015509/294/Α0012

ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας κατά τη λύση Ο.Ε. και σύσταση δύο ατομικών επιχειρήσεων.


Σε απάντηση της από 1.2.2007 αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό, από τη διοίκηση, με την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 εγκύκλιο, σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής, δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία.

2. Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι στις περιπτώσεις διακοπής ατομικών επιχειρήσεων ή εταιριών και λειτουργίας στην ίδια διεύθυνση με το ίδιο αντικείμενο επιχειρήσεων υπό νέα μορφή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφασης, όσον αφορά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μερίδων κ.λπ..

3. Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι ομόρρυθμη εταιρία που έχει δύο καταστήματα, με δύο ομόρρυθμους εταίρους που συμμετέχουν με ποσοστά πενήντα τοις εκατό (50%) ο καθένας, προτίθεται κάθε εταίρος να λειτουργήσει ένα κατάστημα ως ατομική επιχείρηση, μετά τη λύση της Ο.Ε..

4. Με βάση τα παραπάνω, θα υπολογιστεί (βάσει της ΠΟΛ.1053/2003 απόφασης) το συνολικό ποσό της υπεραξίας που θα προκύψει με βάση τα δεδομένα της ομόρρυθμης εταιρίας (κεντρικού και υποκαταστήματος) η οποία για κάθε εταίρο θα μειωθεί κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην Ο. Ε, ώστε ο καθένας από αυτούς (τους εταίρους) να καταβάλει φόρο μειωμένο κατά το ποσοστό συμμετοχής του, στη λυθείσα εταιρεία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο