Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2007 ]

1020965/400/Α0012/3.4.2007 Δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας κατά τη λύση Ε.Ε. και έναρξη νέας Ε.Ε. με τους ίδιους εταίρους και τα ίδια ποσοστά συμμετοχής.

(Δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας κατά τη λύση Ε.Ε. και έναρξη νέας Ε.Ε. με τους ίδιους εταίρους και τα ίδια ποσοστά συμμετοχής. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1020965/400/Α0012

ΘΕΜΑ: Δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας κατά τη λύση Ε.Ε. και έναρξη νέας Ε.Ε. με τους ίδιους εταίρους και τα ίδια ποσοστά συμμετοχής.

Απαντώντας στο τηλετύπημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. η 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 εγκύκλιος) ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται και σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Ειδικότερα, στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής υπεραξίας στην περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης και ίδρυσης στη θέση αυτής μονοπρόσωπης Ε.Π. Ε. από το ίδιο πρόσωπο.
Επίσης, σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία.

2. Από την αίτησή σας και από όσα μας αναφέρατε τηλεφωνικώς προκύπτει ότι ετερόρρυθμη εταιρία κάνει διακοπή και στον ίδιο χώρο, με τους ίδιους εταίρους, τα ίδια ποσοστά συμμετοχής, και το ίδιο αντικείμενο γίνεται έναρξη δραστηριότητας νέας ετερόρρυθμης εταιρίας.

3. Ύστερα από τα παραπάνω και κατ' ανάλογη εφαρμογή όσων αναφέρονται στην 1052699/1082/Α0012/30.5.03 εγκύκλιο, δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας κατά τη λύση ετερόρρυθμης εταιρίας και ίδρυση στη θέση αυτής νέας ετερόρρυθμης εταιρίας με τα ίδια μέλη και ποσοστά συμμετοχής αυτών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο