Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2007 ]

1026422/510/Α0012/16.4.2007 Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής εργασιών μιας επιχείρησης και μεταφοράς στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με ίδιο αντικείμενο εργασιών.

(Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής εργασιών μιας επιχείρησης και μεταφοράς στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με ίδιο αντικείμενο εργασιών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 16 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1026422/510/Α0012

ΘΕΜΑ: Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής εργασιών μιας επιχείρησης και μεταφοράς στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με ίδιο αντικείμενο εργασιών.

Σε απάντηση του 1758/28.2.07 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας αναφέρουμε τα εξής:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, σε περίπτωση που επιχείρηση κάνει έναρξη εργασιών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. έξι (6) μηνών, στον ίδιο χώρο και με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με αυτό που είχε άλλη επιχείρηση που λειτουργούσε στο χώρο αυτό και η οποία διέκοψε τις εργασίες της, τότε πρέπει να διερευνηθεί θέμα της φορολογίας, τυχόν υπεραξίας από την έμμεση αυτή μεταβίβαση.

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 1037214/689/Α0012/7.5.2001 έγγραφο) εφόσον η επιχείρηση που ασκούσε το ίδιο επάγγελμα προηγουμένως στο χώρο αυτό δεν διέκοψε τις εργασίες της, αλλά τις μετέφερε αλλού, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

3. Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι σε χώρο επιχείρησης Β που είχε διακόψει τις εργασίες της, η επιχείρηση Α μεταφέρει το υποκατάστημά της (έτοιμα ενδύματα) και κάνει διακοπή υποκαταστήματος με ημερομηνία 11.1.2007 και την ίδια ημερομηνία κάνει έναρξη νέου υποκαταστήματος (η επιχείρηση Α) στο χώρο της επιχείρησης Β.

4. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι η επιχείρηση στο χώρο της οποίας μεταφέρθηκε το υποκατάστημα δεν μετέφερε αλλού τις εργασίες της αλλά προέβη σε διακοπή εργασιών, τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο