Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2007 ]

1037100/694/Α0012/2.5.2007 Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας.

(Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1037100/694/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας.


Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η Υπηρεσία μας απαντά σε συγκεκριμένα αιτήματα φορολογουμένων ή διαβιβάζει τις αιτήσεις τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η εξέταση πραγματικών ζητημάτων, για να δοθεί η απάντηση.
Σε ερωτήματα γενικά και αόριστα στα οποία απαιτούνται περισσότερα στοιχεία δεν είναι δυνατό να απαντήσει.

2. Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω, σας γνωρίζουμε τα εξής: Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων, ατομικής επιχείρησης, υποκαταστήματος κ.λπ..
Προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α' ή Β' κατηγορία του άρθρου 29 του ν.2961/01 η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%) και δύο και τέσσερα δέκα τοις εκατό (2,4%) αντίστοιχα.
Η μεταβίβαση ατομικής επιχ/σης ή μεριδίου Ο.Ε. και Ε.Ε. με επαχθή αιτία από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησής του, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας.

3. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι:
α) ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
β) Σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής δεν υπολογίζεται φόρος υπεραξίας μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία (σχετ. 1052699/1082/Α0012/3.5.03.

4. Τέλος ο προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης (ατομική) ή μεριδίων εταιρίας γίνεται σύμφωνα με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο