Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-06-2007 ]

1037250/705/Α0012/9.6.2007 Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% σε κάτοικο αλλοδαπής που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στην Ελλάδα.

(Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% σε κάτοικο αλλοδαπής που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στην Ελλάδα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 9 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1037250/705/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% σε κάτοικο αλλοδαπής που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στην Ελλάδα.

ΣΧΕΤ: Τα 418/Α2/12.4.07 και 566/Α2/25.5.067 ερωτήματά σας.


Σε απάντηση των σχετικών ερωτημάτων στα αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την περίπτωση β' της παρ.6 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα για την εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα.
Η παρακράτηση του φόρου ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, και βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής.
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με το πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα του αυτά.
Στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης, δικαιώματος ή αμοιβής, που δικαιούται να λάβει και του παρακρατούμενου φόρου που αναλογεί στο ποσό αυτής.
Η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται ενεργείται κατά την πίστωση ή την καταβολή της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής στο δικαιούχο και η απόδοση του γίνεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.

2. Με τις επιστολές σας μας κάνετε γνωστά ότι το ΕΚΕΠ (Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού) εκδίδει απόδειξη δαπάνης σε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού (Καναδά όπως μας πληροφορήσατε τηλεφωνικά) και αφορά αμοιβή παροχής υπηρεσιών (εισηγητής σεμιναρίου) προς το Κέντρο, ενώ η υπηρεσία παρέχεται στην Ελλάδα.

3. Σύμφωνα με όσα αναφέρθησαν ανωτέρω, προκύπτει ότι στην υπό εξέταση περίπτωση που αφορά σε παροχή υπηρεσιών προς το κέντρο σας από κάτοικο της αλλοδαπής και εφόσον δεν αποκτά μόνιμη κατοικία στην χώρα μας κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι η Ελλάδα με τον Καναδά δεν έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής της Διπλής Φορολογίας πρέπει κατά την έκδοση της σχετικής Απόδειξης Δαπάνης να γίνει παρακράτηση φόρου 20%.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο