Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2007 ]

1040525/770/Α0012/12.6.2007 Αποζημιώσεις μελών Νομαρχιακών Συμβουλίων και Νομαρχιακών Επιτροπών.

(Αποζημιώσεις μελών Νομαρχιακών Συμβουλίων και Νομαρχιακών Επιτροπών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1040525/770/Α0012

ΘΕΜΑ: Αποζημιώσεις μελών Νομαρχιακών Συμβουλίων και Νομαρχιακών Επιτροπών.

ΣΧΕΤ.: Το 2111/23.04.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τις άνω παροχές.

2. Περαιτέρω, με την 1031970/538/Α0012/ΠΟΛ.1095/17.3.1997 διαταγή μας, με την οποία ερμηνεύτηκε η προηγούμενη διάταξη, στην τελευταία υπάγονται οι κάθε είδους παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης (νομάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων κ.τ.λ.). Οι κάθε είδους παροχές με οποιαδήποτε μορφή και αν καταβάλλονται (μισθός, έσοδα παράστασης, επιδόματα κ.τ.λ.) φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.

3. Από τα παραπάνω αναφερόμενα γίνεται σαφές ποιοι υπάγονται στην αυτοτελή φορολογία της παρ.11 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ερώτημα το οποίο απασχολούσε την υπηρεσία σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο