Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2007 ]

1054573/1054/Α0012/29.6.2007 Τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας I.X. αυτοκινήτου παγίου ατομικής επιχείρησης το οποίο μεταβιβάζεται μαζί με αυτή στη σύζυγο και το τέκνο λόγω συνταξιοδότησης.

(Τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας I.X. αυτοκινήτου παγίου ατομικής επιχείρησης το οποίο μεταβιβάζεται μαζί με αυτή στη σύζυγο και το τέκνο λόγω συνταξιοδότησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1054573/1054/Α0012

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας I.X. αυτοκινήτου παγίου ατομικής επιχείρησης το οποίο μεταβιβάζεται μαζί με αυτή στη σύζυγο και το τέκνο λόγω συνταξιοδότησης.


Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, μεταβίβαση από επαχθή αιτία ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος δεν υπόκειται από 1 Ιανουαρίου 2001 και μετά σε φόρο υπεραξίας.

2. Με την 94/2002 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1029272/567/Α0012/ΠΟΛ.1112/28.3.2002 διαταγή μας, η προαναφερόμενη απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας εφαρμόζεται, από την ημερομηνία αποδοχής της γνωμοδότησης αυτής (από 26.3.2002 και μετά), χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση οι αγοραστές της επιχείρησης (σύζυγος ή τέκνα) να είναι νέοι ή παλαιοί επιχειρηματίες.
Κατά συνέπεια, εφόσον ο γονέας, λόγω συνταξιοδότησης, μεταβιβάζει με επαχθή αιτία (πουλάει) την επιχείρησή του είτε απευθείας στα τέκνα και την σύζυγο, είτε στο όνομα της ομόρρυθμης εταιρίας που συστήθηκε, προκειμένου ή επιχείρηση του να παραμείνει οικογενειακή και μετά τη συνταξιοδότησή του, θεωρείται ότι μεταβιβάζεται στα φυσικά πρόσωπα και δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ.1118/4.11.2004 (ΦΕΚ 1734) με την οποία τροποποιήθηκε η παρ.2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο., κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία ατομικής επιχείρησης η οποία διαθέτει στο πάγιο εξοπλισμό της και αυτοκίνητα IX για τις ανάγκες λειτουργίας της, η ελάχιστη αξία μεταβίβασης της προσδιορίζεται από το άθροισμα της άυλης αξίας και της καθαρής θέσης στο οποίο άθροισμα της άυλης αξίας και της καθαρής θέσης προστίθεται και το υπερτίμημα του αυτοκίνητου το οποίο έχει προσδιορισθεί με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1160/81.
Ο πωλητής λαμβάνει αντίγραφο της δήλωσης της περίπτ. γ' της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. στο οποίο έχει συνυπολογισθεί και το υπερτίμημα του αυτοκινήτου και έχει καταβάλει το φόρο εφάπαξ. Επίσης λαμβάνει αντίγραφο της δήλωσης του άρθρου 7 του ν.1160/81 με την ένδειξη «Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1118/4.11.04» στην οποία έχει υπολογισθεί μόνο το υπερτίμημα, ένα από τα αντίγραφα της δήλωσης αυτής εξυπηρετεί τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.

4. Τέλος, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι στη περίπτωση που αναφέρεται στην αίτησή σας, εφόσον ολόκληρη η ατομική επιχείρηση μεταβιβάζεται για λόγους συνταξιοδότησης του φορέα της σε Ο.Ε. της οποίας μέλη είναι ο υιός και η σύζυγός του, στη σύζυγο και τα τέκνα του, απαλλάσσεται και από το φόρο υπεραξίας του φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης που μεταβιβάζεται μαζί με αυτή, σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ββ' της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. και της Α.Υ.Ο.Ο. 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ 1118/4.11.2004 (ΦΕΚ 1734).
Ανεξάρτητα με τα παραπάνω οι σχετικές δηλώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις θα υποβληθούν στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ.4 της παρούσας, έστω και αν απαλλάσσονται από το φόρο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο