Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2007 ]

1055989/1093/Α0012/18.7.2007 Διευκρινίσεις για την απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας λόγω ανταλλαγής ποσοστών Ε.Δ.Χ..

(Διευκρινίσεις για την απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας λόγω ανταλλαγής ποσοστών Ε.Δ.Χ..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Ιούλιος 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1055989/1093/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας λόγω ανταλλαγής ποσοστών Ε.Δ.Χ..


Απαντώντας σε ερώτημά σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 32 του ν.3229/10.2.2004 (ΦΕΚ 38 Α'), δεν επιβάλλονται τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 σε περίπτωση ανταλλαγής ποσοστών συνιδιοκτησίας που πραγματοποιείται μεταξύ των εκμεταλλευτών ΕΔΧ (ΤΑΧΙ, Λεωφορ., φορτ. κ.λπ.).
Κατά τη μεταβίβαση αυτή συντάσσεται ένα συμβόλαιο «ανταλλαγής» στο οποίο περιγράφονται τα στοιχεία των οχημάτων που ανταλλάσσονται.

2. Από όσα αναφέρετε στο έγγραφό σας με αριθ. πρωτ. 12377/31.5.07 η συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του κυρίου «...» και του κυρίου «...» δεν είναι ανταλλαγή αλλά πώληση, αφού σε κανένα από τα δύο οχήματα των οποίων πωλούνται ποσοστά δεν υπάρχει συνιδιοκτησία μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλόμενων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή.
Εξάλλου, από τα συμβόλαια με αριθ...και...της Συμβολαιογράφου κυρίας «...» τα οποία επισυνάψατε στο έγγραφό σας, προκύπτει πώληση ποσοστών συνιδιοκτησίας (με τρίτα άτομα) αυτοκινήτων αντί συγκεκριμένων ποσών.
Κατά συνέπεια, εφόσον οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν την πώληση σαν τρόπο μεταβίβασης των ποσοστών τους, ακόμα κι αν η πράξη μεταβίβασης είχε τα χαρακτηριστικά της ανταλλαγής, δεν θα ήταν δυνατόν να επιστραφεί ο φόρος υπεραξίας ο οποίος καταβλήθηκε με τη μεταβίβαση.

3. Τέλος, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν είναι ανταλλαγή και κατά συνέπεια ορθώς επιβλήθηκε ο φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ο οποίος δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο