Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-1994 ]

ΠΟΛ.1258/15.11.1994 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

(Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.:1110180/872/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ , Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1258

ΘΕΜΑ: Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

1110180/872/0015/

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό Β2/14971/2649/9.5.1994 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και έλεγχο των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και παρακαλούμε για την θεώρηση των "καταστάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων" και την παραλαβή του ενός
αντιτύπου των καταστάσεων αυτών όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του κεφαλαίου Β' της απόφασης αυτής. Το αντίτυπο της κατάστασης να τίθεται στο φάκελο του επιτηδευματία που διατηρεί την συγκεκριμένη σχολή.
Τη θεώρηση και παραλαβή των καταστάσεων αυτών την κρίνουμε ως απαραίτητη δεδομένου ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ' αυτές, προσφέρονται για ελεγκτικές επαληθεύσεις και είναι δυνατόν εξ' αυτών να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Επιπλέον, όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις, για την τήρηση βιβλίων και
στοιχείων, των σχολών αυτών, σημειώνουμε, προς ενημέρωσή σας, τα εξής:

α. Οι εκμεταλλευτές Εκπαιδευτηρίων κάθε μορφής, άρα και οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου Εσόδων - Εξόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., εκτός αν λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. οπότε τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.

β. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Β' της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., οι σχολές αυτές υποχρεούνται σε τήρηση μητρώου μαθητών στο οποίο καταχωρούν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση των μαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που συμφωνείται, χωριστά των διδάκτρων, τροφείων, των μεταφορικών και των λοιπών δικαιωμάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης.

Το μητρώο μαθητών που υποχρεούνται να τηρούν οι σχολές αυτές με βάση τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης, μπορεί να αναπληρώσει το πιο πάνω πρόσθετο βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10, του Κ.Β.Σ., εφόσον τηρείται θεωρημένο, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αναγράφονται σ' αυτό και τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

γ. Τέλος, οι σχολές αυτές υποχρεούνται σε έκδοση θεωρημένων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητα αν ο καταρτιζόμενος οδηγός είναι επιτηδευματίας ή ιδιώτης. Στην απόδειξη αυτή αναγράφουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς όταν η απόδειξη εκδίδεται από Η/Υ ή αριθμητικώς και ολογράφως όταν εκδίδεται χειρόγραφα.

Στην περίπτωση που ο πελάτης (μαθητής) έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία και παρακολουθεί μαθήματα για την επαγγελματική του εξυπηρέτηση, στην απόδειξη αναγράφεται επιπλέον το επάγγελμα και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του, υποβάλλονται δε για τις περιπτώσεις αυτές συγκεντρωτικές καταστάσεις σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο