Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2007 ]

1060811/1207/Α0012/3.10.2007 Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης, το οποίο μεταβιβάζεται μετά τη διακοπή των εργασιών της.

(Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης, το οποίο μεταβιβάζεται μετά τη διακοπή των εργασιών της.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: 1060811/1207/Α0012

ΘΕΜΑ: Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης, το οποίο μεταβιβάζεται μετά τη διακοπή των εργασιών της.

Απαντώντας στο έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 και του δεύτερου και επομένων αυτού εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1976, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.1160/1981 και με μεταγενέστερους νόμους, θέμα επιβολής φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής προκύπτει μόνο στην περίπτωση που τα αυτοκίνητα αποτελούν πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών.
Δηλαδή, για την επιβολή του φόρου αυτού δεν εξετάζεται εάν το αυτοκίνητο που μεταβιβάζεται είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, έχει πινακίδες ή όχι, αλλά ο χαρακτηρισμός αυτού ως πάγιου στοιχείου της επιχείρησης.

2. Με βάση τα όσα αναφέρετε στο έγγραφο σας προκύπτει ότι το συγκεκριμένο Φ.Ι.Χ. ήταν πάγιο στοιχείο ατομικής επιχείρησης, το οποίο παρέμεινε στο φορέα της και μετά την διακοπή των εργασιών αυτής, μέχρι ευρέσεως αγοραστή.
Κατά συνέπεια, εφόσον το συγκεκριμένο Φ.I.X. το οποίο ήταν πάγιο στοιχείο ατομικής επιχείρησης και κατά τη διακοπή των εργασιών της, δεν προέκυψε η μεταβίβαση του και δεν καταβλήθηκε φόρος υπεραξίας, κατά τη μεταβίβαση του τώρα σε τρίτο πρόσωπο (σε αγρότη ειδικού καθεστώτος) υπόκειται στον φόρο αυτό, ανεξάρτητα εάν ο φορέας της ατομικής τη στιγμή της μεταβίβασης του συγκεκριμένου Ι.Χ.Φ. δεν είναι πλέον επιτηδευματίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο