Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2007 ]

1086580/1664/Α0012/4.10.2007 Φορολογία ωφέλειας από μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου.

(Φορολογία ωφέλειας από μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1086580/1664/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογία ωφέλειας από μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου.


Απαντώντας στην από 11.09.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, που προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 6 του ν.1473/1984, εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια η οποία προκύπτει από τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δύο προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης:
α) Το μεταβιβαζόμενο αυτοκίνητο από το οποίο προκύπτει η ωφέλεια πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως αγροτικό.
β) Το υπόψη αυτοκίνητο να ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται να ασκεί την επιχείρηση αυτή κατά κύριο επάγγελμα (σχετ. 1025097/443/Α0012/23.3.2000, 106926/1471/Α0012/23.7.2003 έγγραφα).

3. Όπως αναφέρετε στο αίτημά σας, φορολογούμενος ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΓΑ επιθυμεί να πουλήσει αγροτικό φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά, εφόσον ο φορολογούμενος κατά το χρόνο μεταβίβασης του αγροτικού αυτοκινήτου δεν ασκεί γεωργική επιχείρηση, δεδομένου ότι έχει συνταξιοδοτηθεί, η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου αυτού δεν εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία (σχετ.1013222/286/Α0012/17.2.2000 έγγραφο).

5. Επίσης, αναφορικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την καταβολή του φόρου υπεραξίας, αν δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοση στοιχείου ούτε από τον πωλητή ούτε από τον αγοραστή είναι, εκτός από τη δήλωση φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και της άδειας κυκλοφορίας μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται ο αγοραστής, ο πωλητής, ο αριθ.κυκλ. του αυτ/του και το ποσό.

6. Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/νση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τυχόν δικές της ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο