Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2007 ]

1062945/10737/Β0012/12.10.2007 Φορολόγηση Ιαπώνων καλλιτεχνών.

(Φορολόγηση Ιαπώνων καλλιτεχνών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1062945/10737/Β0012

ΘΕΜΑ:Φορολόγηση Ιαπώνων καλλιτεχνών.

ΣΧΕΤ.: Το από 27/6/2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως αναφέρεται στην αριθμ. 1062943/1942/ΔΟΣ/21-9-2007 απάντηση της ΔΟΣ προς την υπηρεσία σας, όλο το ποσό της αμοιβής που αφορά στις παραστάσεις «...» που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα «...» από 14 έως 21 Ιουνίου 2007 υπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διμερής Σύμβασης Ελλάδος-Κάτω Χωρών σε φορολογία στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στην εσωτερική μας νομοθεσία (Κ.Φ.Ε. Ν.2238/1994), έστω και αν καταβάλλεται μέσω άλλου προσώπου (πράκτορας).

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.6 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στις αμοιβές που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα, ή σε μεμονωμένους καλλιτέχνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 20% που βαρύνει τον δικαιούχο της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής.
Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής.
Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματά του αυτά.

3. Ύστερα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι θα πρέπει να υπαχθεί σε φορολογία με συντελεστή 20% το σύνολο της αμοιβής των Ιαπώνων καλλιτεχνών (δηλ. 52.000 ευρώ), έστω και αν το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε μέσω της ολλανδικής εταιρείας (πράκτορας). Στην περίπτωση δε που πράγματι καταβλήθηκε αμοιβή στον πράκτορα, δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθόσον η πιο πάνω αμοιβή αφορά παροχή υπηρεσιών που έχει παρασχεθεί στην αλλοδαπή (ανεύρεση καλλιτεχνικού συγκροτήματος) και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο του φόρου στην Ελλάδα (Β 1321/1575/69/16.3.88, 1062190/10282/Β0012/15.7.1993 έγγραφά μας). Επίσης, για τα έξοδα μεταφορών, ξενοδοχείων κ.λπ., έξοδα των καλλιτεχνών που πραγματοποίησε η ολλανδική εταιρεία στην Ελλάδα και τα οποία καλύφθηκαν από την ελληνική εταιρεία, σας γνωρίζουμε ότι η αλλοδαπή εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα, καθόσον δεν έχει αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα συγκεκριμένα ποσά που της καταβλήθηκαν αποτελούν τελικά εισόδημα ελληνικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, ταξί κ.λπ.). Τέλος σας γνωρίζουμε, ότι η υποχρέωση παρακράτησης εκ του νόμου είναι αυτοτελής και επομένως αν δεν έχει αποδώσει η ελληνική επιχείρηση τον οφειλόμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω φόρο 20% θα πρέπει να γίνει ο καταλογισμός του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο