Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2007 ]

1111809/2171/Α0012/19.11.2007 Η αποκλειστική παραχώρηση της χρήσης ιδιόκτητου ακινήτου -ατομικής επιχείρησης δεν συνιστά εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιώματος σχετικού με την άσκηση επιχείρησης.

(Η αποκλειστική παραχώρηση της χρήσης ιδιόκτητου ακινήτου -ατομικής επιχείρησης δεν συνιστά εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιώματος σχετικού με την άσκηση επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1111809/2171/Α0012

ΘΕΜΑ: Η αποκλειστική παραχώρηση της χρήσης ιδιόκτητου ακινήτου -ατομικής επιχείρησης δεν συνιστά εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιώματος σχετικού με την άσκηση επιχείρησης.

Απαντώντας στο αρ.22505/2.10.2007 έγγραφό σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

2. Περαιτέρω, όπως έχει διευκρινισθεί με την Ε.2312/ΠΟΛ.25/11.2.1982 διαταγή μας, στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις ή ιδιώτες εκμισθώνουν επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα χωρίς να παρέχουν υπηρεσίες περιποίησης των πελατών (υπηρεσίες ξενοδόχου), τότε τα εν λόγω πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από ακίνητα (Α' κατηγορίας) ενώ στην αντίθετη περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες περιποίησης των πελατών, αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει ότι η ατομική επιχείρηση «...»- ενοικίαση χώρου, οργάνωση εκδηλώσεων - εστιατόριο, καφέ - «...» με την από 12.10.05 σύμβαση που συνήψε με την εταιρεία «...» της παρέχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης ιδιόκτητου χώρου εκδηλώσεων που περιλαμβάνει γραφεία, αποθήκες, πισίνα κ.λπ., έναντι ετήσιου μισθώματος με σκοπό τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (δεξιώσεων γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.).
Περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης η ατομική επιχείρηση με δική της ευθύνη θα παρέχει υπηρεσίες στάθμευσης των αυτοκινήτων και μουσικής κάλυψης των εκδηλώσεων και θα είναι υπεύθυνη για τη γενικότερη συντήρηση του χώρου (συντήρηση χλοοτάπητα, αποκατάσταση φθορών στο κτήμα) και την πληρωμή των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και της Ε.ΥΔ.Α.Π. καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η εν λόγω ατομική επιχείρηση με την πιο πάνω σύμβαση δεν εκχωρεί ή μεταβιβάζει στην «....» κανένα δικαίωμα συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος από τα αναφερόμενα στην περ.β' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, λόγω της αποκλειστικής παραχώρησης της χρήσης του πιο πάνω ακινήτου, αλλά αποκτά εισόδημα από την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας κατ' αναλογία όσων έχουν γίνει δεκτά με την Ε2312/ΠΟΛ.25/11.2.1982 διαταγή, το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (1015668/275/Α0012/25.7.05 έγγραφο).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο