Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2007 ]

1077654/1516/Α0012/7.12.2007 Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο.

(Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1077654/1516/Α0012

ΘΕΜΑ: Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο.


Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση για την εφαρμογή της περίπτ.α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 σε περίπτωση που επιχείρηση κάνει έναρξη εργασιών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. έξι (6) μηνών, στον ίδιο χώρο και με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με αυτό που είχε άλλη επιχείρηση που λειτουργούσε στο χώρο αυτό και η οποία διέκοψε τις εργασίες της, τότε, καταρχάς, πρέπει να διερευνηθεί το θέμα της φορολογίας, τυχόν, υπεραξίας από την έμμεση αυτή μεταβίβαση.

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 εφόσον:
α) Η επιχείρηση που ασκούσε το ίδιο επάγγελμα προηγουμένως στο χώρο αυτό, δεν διέκοψε τις εργασίες της αλλά τις μετέφερε αλλού,
β) η διακοπή εργασιών της επιχείρησης έγινε με απόφαση δικαστηρίου (έξωση), ή με απόφαση άλλων αρμοδίων οργάνων (π.χ. Νομαρχίας, Αγρονομίας κ.λπ.)
Τα θέματα αυτά όμως είναι πραγματικά και αρμόδιος να κρίνει εάν υποκρύπτεται μεταβίβαση επιχείρησης είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης.

4. Στις πιο πάνω περιπτώσεις όμως είναι αυτονόητο ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τις περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Σύμφωνα με τις οποίες εάν καταβληθούν ποσά πέρα από τα μισθώματα (αέρας) από το νέο μισθωτή προς τον εκμισθωτή θα φορολογηθούν κατ' αρχάς με συντελεστή 20% ο φόρος των παραγράφων αυτών καταβάλλεται από τον δικαιούχο του κέρδους και τις ωφέλειας, ο οποίος είναι για μεν την περ.α΄ ο επιχειρηματίας για δε την περ.γ΄ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο