Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2007 ]

1113441/2222/Α0012/18.12.2007 Στην περίπτωση λύσης Ο.Ε. και ίδρυσης υποκαταστήματος Ε.Π.Ε. στον ίδιο χώρο στην οποία συμμετέχουν τα πρώην μέλη της Ο.Ε. με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, οφείλεται φόρος υπεραξίας.

(Στην περίπτωση λύσης Ο.Ε. και ίδρυσης υποκαταστήματος Ε.Π.Ε. στον ίδιο χώρο στην οποία συμμετέχουν τα πρώην μέλη της Ο.Ε. με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, οφείλεται φόρος υπεραξίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1113441/2222/Α0012

ΘΕΜΑ: Στην περίπτωση λύσης Ο.Ε. και ίδρυσης υποκαταστήματος Ε.Π.Ε. στον ίδιο χώρο στην οποία συμμετέχουν τα πρώην μέλη της Ο.Ε. με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, οφείλεται φόρος υπεραξίας.


Απαντώντας στην από 26.11.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το 1056384/1198/Α0012/4.7.2003 έγγραφό μας, στην περίπτωση λύσης ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυσης και λειτουργίας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει πρώην μέλος της Ο.Ε., από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ομόρρυθμης εταιρείας, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του πιο πάνω προσώπου στο κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., κατ' επέκταση όσων έχουν γίνει δεκτά με την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή μας.

2. Τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση λύσης ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυσης υποκαταστήματος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην οποία συμμετέχουν τα πρώην μέλη της Ο.Ε. (1098479/2489/Α0012/4.1.2005 έγγραφο).

3. Επισημαίνεται, ότι τα πιο πάνω γενόμενα δεκτά ισχύουν εφόσον τα μέλη της λυθείσας εταιρείας συμμετέχουν στην εταιρεία που κάνει έναρξη δραστηριότητας στον ίδιο χώρο, με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής.
Στην αντίθετη περίπτωση, που τα εν λόγω πρόσωπα δεν συμμετέχουν με τα ίδια ποσοστά οφείλεται φόρος υπεραξίας για το ποσοστό συμμετοχής που μεταβιβάζεται (1004691/141/Α0012/18.6.2003, 1036680/800/Α0012/24.5.2006 έγγραφά μας).

4. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι στην εταιρεία σας συμμετέχει ο εταίρος «Α» με ποσοστό 90% και ο εταίρος «Β» με ποσοστό 10% οι οποίοι είναι αδέλφια.
Επίσης, πρόκειται να διακόψετε τη λειτουργία σας και στον ίδιο χώρο θα κάνει έναρξη εργασιών υποκατάστημα λειτουργούσας Ε.Π.Ε. στην οποία συμμετέχει ο εταίρος «Α» με ποσοστό 10% και ο εταίρος «Β» με ποσοστό 90%.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην πιο πάνω περίπτωση λαμβάνει χώρα έμμεση μεταβίβαση εταιρικών μερίδων (ποσοστό 80%) από τον εταίρο «Α» στον εταίρο «Β». Επομένως, από το συνολικό ποσό υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ομόρρυθμης εταιρείας, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 20% των μελών «Α» και «Β» το οποίο δεν μεταβιβάζεται.
Για το υπόλοιπο ποσοστό 80% οφείλεται φόρος υπεραξίας ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 2,4%, στην πραγματική αξία πώλησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ.ββ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο