Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2007 ]

1037633/715/Α0012/19.4.2007 Έκπτωση δαπάνης για εργοθεραπεία από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.

(Έκπτωση δαπάνης για εργοθεραπεία από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19.4.2007
Αρ. Πρωτ.: 1037633/715/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης για εργοθεραπεία από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.


Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την 1045214/991 /Α0012/ΠΟΛ.1159/17.5.2000 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, έχει γίνει δεκτό ότι η δαπάνη για λογοθεραπεία, στην οποία υποβάλλεται ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που θεωρείται ότι τον βαρύνουν, για την αποκατάσταση της υγείας τους, περιλαμβάνεται στην έννοια των «ιατρικών επισκέψεων» του άρθρου 8 του ν.2238/1994, δηλαδή στα ιατρικά έξοδα που εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

2. Επίσης, όπως μας πληροφόρησε το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το Υγ/ΓΠ/37206/5.4.2007 έγγραφό του, το επάγγελμα του εργοθεραπευτή είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα μας, με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 83/89 (ΦΕΚ 37 Α΄).

3. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται ότι ο εργοθεραπευτής προσφέρει υπηρεσίες σε συνεργασία με τον αντίστοιχο γιατρό σε άτομα των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από σωματικό τραυματισμό, προβλήματα ανάπτυξης, γηρατειά, κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα. Επίσης, από την παρ.2 του άρθρου 3 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, σαφώς προσδιορίζεται ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες των εργοθεραπευτών εμπίπτουν στο τομέα των Υπηρεσιών Υγείας, τόσο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία, όσο και στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

4. Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το αριθμ. 1036525/674/Α0012/25.5.2001 έγγραφό της προκύπτει ότι και η δαπάνη για την εργοθεραπεία περιλαμβάνεται στην έννοια της δαπάνης για «ιατρικές επισκέψεις» του άρθρου 9 του ν.2238/1994, δηλαδή στα Ιατρικά Έξοδα που εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα, εφόσον υπάρχουν οι λοιπές απαιτούμενες προϋποθέσεις (δικαιολογητικά κ.λπ.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο