Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2007 ]

1037388/702/Α0012/20.4.2007 Μεταφορά της έκπτωσης των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τη σύζυγο στον σύζυγο.

(Μεταφορά της έκπτωσης των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τη σύζυγο στον σύζυγο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20/4/2007
Αρ. Πρωτ.: 1037388/702/Α0012

ΘΕΜΑ: Μεταφορά της έκπτωσης των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τη σύζυγο στον σύζυγο.


Απαντώντας στην από 13.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών (για το οικονομικό έτος 1999) για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό.

2. Περαιτέρω, προκειμένου να γίνει μεταφορά της εκπιπτόμενης δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά από το εισόδημα του συζύγου στο σύζυγο, απαιτείται το εισόδημα του συζύγου να μην επαρκεί νια την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών.

3. Τέλος, από την αίτησή σας φαίνεται ότι το εισόδημα της συζύγου σας είναι λιγότερο από 6.000,00 ευρώ, εφόσον όμως είναι μεγαλύτερο από τα 1.900,00 ευρώ, τότε επαρκεί για την έκπτωση των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά, οπότε το ποσό αυτό των δαπανών δεν μπορεί βάσει των κείμενων διατάξεων να εκπέσει από το δικό σας φορολογητέο εισόδημα.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο