Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-1994 ]

ΠΟΛ.1247/4.11.1994 Υποβολή στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

(Υποβολή στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Υποβολή στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

1124193/9587/0016/ΠΟΛ. 1247/4.11.1994

ΠΟΛ 1247

Με το σχετικό έγγραφό μας 1113479/8716/Δ0016/11.10.94/, που έχει ως θέμα την υποβολή των λογιστικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Συμφωνία εσόδων, διατυπώθηκε εκ παραδρομής στην παράγραφο 4. ε) ότι η κατάσταση των Μηνιαίων Λογαριασμών συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα αντί του ορθού που είναι τέσσερα (4), εκ των οποίων τα δύο (2) στέλνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ακριβώς και η κατάσταση Εσοδα Προϋπολογισμού - Κατάσταση κινήσεως αντιτίμων (εντ. 23).


Παρακαλούμε να επισυνάψετε το παρόν έγγραφό μας στο παραπάνω σχετικό, ως ορθή επανάληψη της παραγράφου 4. ε), για να αποστέλλονται όλα και σωστά τα λογιστικά στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο