Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2007 ]

1052031/992/Α0012/24.5.2007 Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφων 10 και 11 του άρθρου του ν.2238/94.

(Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφων 10 και 11 του άρθρου του ν.2238/94.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1052031/992/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφων 10 και 11 του άρθρου του ν.2238/94.


Σας στέλνουμε μακέτα εντύπου- πιστοποιητικού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 9 του ν.2238/94 και παρακαλούμε για τις απόψεις σας.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 9 του ν.2238/94 ορίζεται ότι όσοι αποκτούν το ενενήντα τοις εκατό (90%) του εισοδήματος τους στην Ελλάδα ενώ είναι κάτοικοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται στις απαλλαγές που ορίζουν οι εν λόγω διατάξεις (εξαίρεση από εφαρμογή αναλογικού συντελεστή 5% και δικαίωμα στις μειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του ιδίου άρθρου και νόμου αντίστοιχα).
Επίσης, σύμφωνα με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 Απόφαση σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι όταν κάποιος κατοικεί σε χώρα -μέλος της Ε.Ε. και αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού του εισοδήματος, προκειμένου να τύχει αυτός απαλλαγή του φόρου του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας, καθώς και τις μειώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2238/94, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το συνολικό εισόδημα του και το εισόδημα που απέκτησε στην Ελλάδα.
Το συνημμένο έντυπο - πιστοποιητικό έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για την περίπτωση της Γερμανίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο