Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2007 ]

1043151/828/Α0012/1.6.2007 Έκπτωση φόρου λόγω δαπάνης που προκύπτει από δίδακτρα που καταβάλλονται για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και παρακολούθηση εφαρμοσμένου φροντιστηρίου ιατρικής (πρακτική άσκηση) στην ιατρική σχολή της Βιέννης.

(Έκπτωση φόρου λόγω δαπάνης που προκύπτει από δίδακτρα που καταβάλλονται για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και παρακολούθηση εφαρμοσμένου φροντιστηρίου ιατρικής (πρακτική άσκηση) στην ιατρική σχολή της Βιέννης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ. 1043151/828/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση φόρου λόγω δαπάνης που προκύπτει από δίδακτρα που καταβάλλονται για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και παρακολούθηση εφαρμοσμένου φροντιστηρίου ιατρικής (πρακτική άσκηση) στην ιατρική σχολή της Βιέννης.


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ.ββ΄ της περ.β΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένης γλώσσας, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.

2. Στις ανωτέρω διατάξεις γίνεται αναφορά για έκπτωση από το φόρο ποσοστού 20% επί των δαπανών για δίδακτρα που καταβάλλονται για παράδοση μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών: α) ιδιαίτερα κατ' οίκον και β) σε φροντιστήρια. Στη διάταξη αυτή γίνεται ρητή αναφορά του μαθήματος της ξένης γλώσσας, το οποίο διδάσκεται και εκτός των διάφορων βαθμίδων εκπαίδευσης.

3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας επιθυμείτε να περιλάβετε στη δήλωσή σας στον κωδ. 079 ποσά που καταβάλατε για δίδακτρα μεταπτυχιακών σπουδών στη Μ.Βρετανία και παρακολούθησης εφαρμοσμένου φροντιστηρίου ιατρικής (πρακτικής άσκηση) στην ιατρική σχολή της Βιέννης από το οποίο σας χορηγήθηκαν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

4. Με βάση τα παραπάνω, όσον αφορά τα δίδακτρα που καταβάλατε για μεταπτυχιακές σπουδές, δεν μειώνουν το φόρο, δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό, οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά και αυτού του είδους οι δαπάνες δεν προβλέπονται από τη συγκεκριμένη ανωτέρω διάταξη.
Επίσης, η παρακολούθηση του εν λόγω εφαρμοσμένου φροντιστηρίου ιατρικής δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δαπάνη διδάκτρων για την παρακολούθηση φροντιστηρίου που αφορά μάθημα αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, διότι δεν εμπίπτει στην έννοια του φροντιστηρίου που υποβοηθά μαθητή ή σπουδαστή να ανταποκριθεί στα διδασκόμενα μαθήματα της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία βρίσκεται, αλλά έχει σκοπό επιμορφωτικό μέσα στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σας ως γιατρός.
Επομένως, οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να δηλωθούν στον κωδ. 079 του Ε1 ως ποσά που εκπίπτουν από το φόρο.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο