Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2007 ]

1050290/961/Α0012/1.6.2007 Τα δίδακτρα σε ωδεία δεν μειώνουν τον φόρο εισοδήματος (δεν ισχύει από 2.8.2007).

(Τα δίδακτρα σε ωδεία δεν μειώνουν τον φόρο εισοδήματος (δεν ισχύει από 2.8.2007). )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1050290/961/Α0012

ΘΕΜΑ: Τα δίδακτρα σε ωδεία δεν μειώνουν τον φόρο εισοδήματος (δεν ισχύει από 2.8.2007).


Σε απάντηση της από 22 Μαΐου 2007 επιστολής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.3 του άρθρου 9, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) από το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της δαπάνης για παράδοσης κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.

2. Με την 350/1988 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών, η εγγραφή και παρακολούθηση των συστηματικών μαθημάτων, κατά τάξεις κ.λπ. ενός ωδείου ή γενικότερα μουσικής σχολής, δεν εμπίπτουν στην έννοια του φροντιστηρίου, αλλά αποτελούν αυτοτελή σχολεία ολοκληρωμένης μουσικής κατάρτισης (σχετ. Ε.13066/ΠΟΛ 276/13.10.1988 διαταγή).

3. Ύστερα από τα παραπάνω, τα δίδακτρα που καταβάλατε σε ωδείο για την εκμάθηση μουσικού οργάνου, δεν εμπίπτουν στις δαπάνες της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και κατά συνέπεια δεν μειώνουν τον φόρο σας. Τέλος, οι δαπάνες αυτές, δεν αναγράφονται σε κανέναν κωδικό αριθμό της φορολογικής σας δήλωσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο