Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2007 ]

1054829/1050/Α0012/4.6.2007 Ιατρικές Δαπάνες

(Ιατρικές Δαπάνες )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1054829/1050/Α0012

ΘΕΜΑ: Ιατρικές Δαπάνες

Απαντώντας στην από 7.5.2007 αίτησή σας, σχετικά με το θέμα της έκπτωσης από το εισόδημά σας, των δαπανών που καταβάλλετε σε τρεις αλλοδαπούς για την παροχή στο σπίτι σας, νοσοκομειακών υπηρεσιών στο παιδί σας, που πάσχει από διανοητική καθυστέρηση κ.λπ., σας έχουμε ήδη απαντήσει με το με αριθμό πρωτ.1037291/709/Α0012/23.4.2007 έγγραφό μας καθώς και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. με το με αριθ.6593/3.4.2007 έγγραφό της και σύμφωνα με τα οποία πρέπει να συνυποβάλετε τα δικαιολογητικά που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.2238/1994 και τούτο καθόσον κάθε στοιχείο που αναγράφεται στην δήλωση εισόδημα, φόρος, τόκοι, δαπάνες, δεν γίνεται δεκτό αν δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη βεβαίωση ή παραστατικό ή αποδεικτικό κατά περίπτωση.
Η διαφορετική αντιμετώπιση του αιτήματός σας, δηλαδή έκπτωση δαπανών χωρίς την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ,θα αποτελούσε ουσιαστική κατάργηση των ισχυουσών διατάξεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο