Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2007 ]

1052786/1043/Α0012/26.6.2007 Τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνουν την ίδια.

(Τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνουν την ίδια.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1052786/1043/Α0012

ΘΕΜΑ: Τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνουν την ίδια.


Σε απάντηση της από 30.5.2007 επιστολής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας αυξάνεται ανάλογα με τα τέκνα που βαρύνουν τον φορολογούμενο.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.
Επομένως, το αφορολόγητο ποσό των παιδιών από γάμο που ισχύει, αυξάνει το αφορολόγητο ποσό του συζύγου (πατέρα), ενώ το αφορολόγητο ποσό των τέκνων του συζύγου από προηγούμενο γάμο της αυξάνει το δικό της αφορολόγητο ποσό ή μεταφέρεται και αυξάνει το αφορολόγητο ποσό του, συζύγου αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.
Τέλος, δεν αντιμετωπίζεται περίπτωση τροποποίησης των κειμένων διατάξεων ώστε να κοινοποιηθεί αίτημα για διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση των αφορολογήτων ποσών λόγω προστατευομένων τέκνων της συζύγου από προηγούμενο γάμο της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο