Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2007 ]

1061175/1213/Α0012/28.6.2007 Εάν η δαπάνη για προσθήκη μαλλιών υπάγεται στις ιατρικές δαπάνες που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 20%.

(Εάν η δαπάνη για προσθήκη μαλλιών υπάγεται στις ιατρικές δαπάνες που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 20%.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ :1061175/1213/Α0012

Θέμα: Εάν η δαπάνη για προσθήκη μαλλιών υπάγεται στις ιατρικές δαπάνες που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 20%.

Απαντώντας στην από 20-6-07 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, τα οποία μειώνουν κατά ποσοστό 20% αυτών το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα, θεωρούνται και οι δαπάνες για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και οι δαπάνες για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

2. Μέλη ή όργανα του σώματος είναι τα μέρη του σώματος τα οποία εκπληρούν ορισμένη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και είναι αναγκαία για την φυσιολογική λειτουργία του. Στην έννοια αυτή του μέλους ή του οργάνου του σώματος δεν εντάσσονται τα μαλλιά.

3. Συνεπώς η δαπάνη για προσθήκη μαλλιών στο ανθρώπινο σώμα δε λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου εισοδήματος κατά ποσοστό 20% αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο