Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2007 ]

1080444/1570/Α0012/5.9.2007 Επιστροφή παρακρατηθέντος ΦΜΥ στο φορολογούμενο σε περίπτωση μη απόδοσης αυτού από τον εργοδότη.

(Επιστροφή παρακρατηθέντος ΦΜΥ στο φορολογούμενο σε περίπτωση μη απόδοσης αυτού από τον εργοδότη.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1080444/1570/Α0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή παρακρατηθέντος ΦΜΥ στο φορολογούμενο σε περίπτωση μη απόδοσης αυτού από τον εργοδότη.

Σε απάντηση της από  88.2007 αίτησή σας, σχετικά με το πιο παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου εκπίπτει ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος.

2. Περαιτέρω, με την παρ.2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

3. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (1074996/1479/Α0012/24.8.05 και 1098734/1817/Α0012/18.10.2005 έγγραφά μας), ότι εφόσον αυτός που κατέβαλε αμοιβές, παρακράτησε φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο δημόσιο, εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον δικαιούχο των αμοιβών, τότε στην περίπτωση αυτή αφενός μόνο σε αυτόν θα γίνει ο σχετικός καταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρου καθώς και των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το ν.2523/1997, αφετέρου ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης. Εφόσον ο φόρος παρακρατήθηκε από τον καταβάλλοντα τις αμοιβές, ο τελευταίος υποχρεούται αποκλειστικά για την απόδοση του στο Δημόσιο.

4. Συνεπώς, για το φορολογούμενο, εφόσον αυτός προσκόμισε τη βεβαίωση αποδοχών με τον παρακρατηθέντα και αναλογούντα ΦΜΥ, ανεξάρτητα αν ο φόρος αποδόθηκε από τον εργοδότη, αυτός συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, οπότε και του επιστρέφεται.

5. Η Δ.Ο.Υ. στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο