Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2007 ]

1097116/1884/Α0012/8.10.2007 Η δαπάνη για τη συλλογή-και τη συντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τοκετό δεν μειώνει το φόρο.

(Η δαπάνη για τη συλλογή-και τη συντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τοκετό δεν μειώνει το φόρο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1097116/1884/Α0012

ΘΕΜΑ: Η δαπάνη για τη συλλογή-και τη συντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τοκετό δεν μειώνει το φόρο.

Απαντώντας στην από 17.4.07 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1076582/1504/Α0012/21.9.2007 έγγραφό της, το ποσό που καταβάλλεται για τη συλλογή και συντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τοκετό δεν εμπίπτει στην έννοια των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως αυτά περιοριστικώς ορίζονται στην περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.. Συνεπώς δεν μειώνει το φόρο η δαπάνη αυτή του φορολογούμενου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο