Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-2007 ]

1042518/815/Α0012/11.5.2007 Έκπτωση δωρεάς σε ερανική επιτροπή.

(Έκπτωση δωρεάς σε ερανική επιτροπή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Μαΐου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: 1042518/815/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δωρεάς σε ερανική επιτροπή.


Απαντώντας στο 2016/25.4.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

α) Εάν η ερανική επιτροπή έχει συσταθεί με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του 8/79 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με απλή διαδικασία και χωρίς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τότε οι δωρεές χρηματικών ποσών προς την ερανική επιτροπή, δεν εκπίπτουν από το εισόδημα του δωρητού.

β) Εάν η ερανική επιτροπή απέκτησε νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Αστικού Κώδικα, με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τότε οι δωρεές χρηματικών ποσών προς την Επιτροπή αυτή εκπίπτουν από το εισόδημα του δωρητού.
Εφόσον τα ποσά των δωρεών υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο αν έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με την περιπτ.δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994. (σχετ.Ε.7379/31.5.1988 έγγραφό μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο