Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2007 ]

1036380/691/Α0012/2.5.2007 Αφαίρεση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά ποσού 1.900 ευρώ από το συνολικό εισόδημα φορολογουμένου που λαμβάνει σύνταξη ως ανάπηρος αξιωματικός.

(Αφαίρεση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά ποσού 1.900 ευρώ από το συνολικό εισόδημα φορολογουμένου που λαμβάνει σύνταξη ως ανάπηρος αξιωματικός.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007
Αριθ.Πρωτ.: 1036380/691/Α0012

ΘΕΜΑ: Αφαίρεση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά ποσού 1.900 ευρώ από το συνολικό εισόδημα φορολογουμένου που λαμβάνει σύνταξη ως ανάπηρος αξιωματικός.

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσού 1.900 ευρώ, εφόσον πρόκειται, μεταξύ άλλων, για ανάπηρο αξιωματικό ή οπλίτη ο οποίος με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνει σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.

2. Με την Ε1290/ΠΟΛ.19/30.1.1985 διαταγή μας διευκρινίσθηκε ότι οι ανάπηροι αξιωματικοί δικαιούνται το αυξημένο προσωπικό ποσό μείωσης του φόρου, όπως καθορίζονταν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθ.9 του ν.δ.3323/55, ανεξάρτητα από το αν η αναπηρία τους επήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο, καθώς επίσης ανεξάρτητα από το αν οφείλεται ή όχι στην Υπηρεσία.

3. Για την αναγνώριση της ανωτέρω δαπάνης απαιτείται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας και σύμφωνα με την Πράξη Κανονισμού Στρατιωτικής Σύνταξης που μας αποστείλατε, αποστρατευτήκατε για λόγους υγείας από την υπηρεσία σας και σας χορηγήθηκε από 15.12.1972 μηνιαία στρατιωτική σύνταξη και μηνιαίο προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα νόσου, (αρ. πράξης 11440/31.10.1972 της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.).

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ως ανάπηρος αξιωματικός που λαμβάνετε σύνταξη από δημόσιο ταμείο δικαιούστε την έκπτωση του ποσού των 1 .900 ευρώ από το συνολικό εισόδημά σας. Για τη διενέργεια της έκπτωσης αυτής πρέπει να προσκομίσετε στη Δ.Ο.Υ. τη σχετική βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Συνημμένα σας επιστρέφουμε την 11440/31.10.1972 πράξη κανονισμού στρατιωτικής σύνταξης που μας στείλατε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο