Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2007 ]

1031853/607/Α0012/7.6.2007 Αφαίρεση ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσού 1.900 ευρώ αναπήρου ειρηνικής περιόδου της Ελληνικής Αστυνομίας.

(Αφαίρεση ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσού 1.900 ευρώ αναπήρου ειρηνικής περιόδου της Ελληνικής Αστυνομίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1031853/607/Α0012

ΘΕΜΑ: Αφαίρεση ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσού 1.900 ευρώ αναπήρου ειρηνικής περιόδου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Απαντώντας στο 8262/21.3.07 έγγραφό σας σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ, εφόσον πρόκειται, μεταξύ άλλων, για ανάπηρο αξιωματικό ή οπλίτη, ο οποίος με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνει σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή πρόσωπο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (ΦΕΚ 286 Α΄) και του ν.δ. 330/1947 (ΦΕΚ 84 Α΄).

2. Με την Ε. 1290/ΠΟΛ 19/30.1.1985 διαταγή μας διευκρινίσθηκε ότι, οι ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες δικαιούνται την αυξημένη μείωση του φόρου ανεξάρτητα από το αν η αναπηρία τους επήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο, καθώς επίσης ανεξάρτητα από το αν οφείλεται ή όχι στην Υπηρεσία.

3. Για την αναγνώριση της ανωτέρω δαπάνης απαιτείται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και σύμφωνα με την Πράξη Κανονισμού Στρατιωτικής Σύνταξης που μας αποστείλατε, ο φορολογούμενος αποστρατεύθηκε για λόγους υγείας από την Ελληνική Αστυνομία και του χορηγήθηκε από 20.4.1989 στρατιωτική μηνιαία σύνταξη και αμεταβίβαστο επίδομα νόσου (αρ. πράξης 5762/1989 και αρ. πράξης 20223/1989).

5. Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι ο εν λόγω φορολογούμενος ως ανάπηρος αξιωματικός ειρηνικής περιόδου της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται την έκπτωση του ποσού των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ από το συνολικό εισόδημά του εφόσον λαμβάνει σύνταξη από το δημόσιο ταμείο βάσει των ετών υπηρεσίας του στην Ελληνική Αστυνομία και έχει υπαχθεί στις διατάξεις των Ν.1759/1950 και Ν.Δ. 330/1947 (σχετ. 1107511/1544/Α0012/13.8.1993 έγγραφο).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο