Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-1994 ]

ΠΟΛ.1248/21.10.1994 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα,21 Οκτώβρη 1994
Αρ.Πρωτ.1124194/9588-1/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.9.11.1994/Φ.Α.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. &
ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1248

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών

1124194/9588-1/0016/

Σας κοινοποιούμε ως έχει το αριθμ. 1016117/222/Α0012/8.2.94 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισ/τος το οποίο αναφέρεται στο θέμα της παρακράτησης φόρου που ενεργείται στις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για να λάβετε γνώση και να ενεργείτε σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτό.

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών 1016117/222/Α0012/8.2.1994

Απαντώντας στο 9028/3.7.1993 έγγραφό σας, που μας διαβίβασε η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με το 1143380/10101-1/0016/23.11.93 έγγραφό της, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/1955, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς
και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατά την καταβολή των αμοιβών.

2. Ως ακαθάριστη αμοιβή επί της οποίας ενεργείται η παρακράτηση του φόρου νοείται, όπως άλλωστε έχει γίνει δεκτό με την αριθμ. Α8378/ΠΟΛ.141/1983 διαταγή μας το συνολικό ποσό αυτής χωρίς καμιά έκπτωση για δαπάνες. Οταν όμως στο δικαστικό επιμελητή καταβάλλεται και κάποιο ποσό σαφώς καθορισμένο και αναφερόμενο σε δαπάνη που έγινε από αυτόν για εκπλήρωση υποχρέωσης του πελάτη του υπέρ τρίτου προσώπου, το ποσό αυτό δε δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί ακαθάριστη αμοιβή του ελεύθερου επαγγελματία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο