Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2007 ]

1062911/1239/Α0012/26.6.2007 Έκπτωση δωρεών προς Ι. Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας.

(Έκπτωση δωρεών προς Ι. Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 26 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1062911/1239/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δωρεών προς Ι. Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας.


Απαντώντας στο 19648/22.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται τα ποσά που καταβάλλονται από αυτόν λόγω δωρεάς, μεταξύ των άλλων, προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

2. Επίσης, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς, εκτός των άλλων, προς κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

3. Ακόμα, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίως λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.590/1977 (ΦΕΚ Α΄ 146, Καταστατικός Χάρτης Της Εκκλησίας της Ελλάδος), κατά τις νομικές τους σχέσεις η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Μητροπόλεις, οι ενορίες με τους Ενοριακούς τους Ναούς, οι Μονές και η Αποστολική Διακονία είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου, δικαίου.

5. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας η Ιερή Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας ανήκει. στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αλλά βρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

6. Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον η Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας δεν ορίζεται ρητά στις πιο πάνω διατάξεις, ούτε αποτελεί ημεδαπό νομικό πρόσωπο, οι δωρεές χρηματικών ποσών προς αυτήν δεν εκπίπτουν από το εισόδημα των δωρητών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο