Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2007 ]

1070385/1350/Α0012/13.7.2007 Οι κάτοικοι αλλοδαπής δε δικαιούνται έκπτωση δαπανών αναπηρίας.

(Οι κάτοικοι αλλοδαπής δε δικαιούνται έκπτωση δαπανών αναπηρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1070385/1350/Α0012

ΘΕΜΑ: Οι κάτοικοι αλλοδαπής δε δικαιούνται έκπτωση δαπανών αναπηρίας.


Απαντώντας στην από 25.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό των 2.400Ε για τον ίδιο το φορολογούμενο εφόσον παρουσιάζει αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. Τούτο υπαγορεύεται από το γεγονός ότι οι κάτοικοι της αλλοδαπής δεν έχουν πλήρη φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα, αλλά φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα ισχύουν διεθνώς η έκπτωση των δαπανών γίνεται από τη φορολογούσα Αρχή της χώρας στην οποία ο φορολογούμενος έχει την κατοικία του και είναι δυνατός ο έλεγχος της ύπαρξης και του μεγέθους του συνολικού εισοδήματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο