Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2007 ]

1082667/1913/Α0012 π.ε/8.1.2007 1) Το ανήλικο άγαμο τέκνο στο οποίο χορηγείται εξωϊδρυματικό επίδομα, θεωρείται προστατευόμενο μέλος του φορολογουμένου. 2) Το τέκνο της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνει την ίδια.

(1) Το ανήλικο άγαμο τέκνο στο οποίο χορηγείται εξωϊδρυματικό επίδομα, θεωρείται προστατευόμενο μέλος του φορολογουμένου. 2) Το τέκνο της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνει την ίδια.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1082667/1913/Α0012 π.ε

ΘΕΜΑ: 1) Το ανήλικο άγαμο τέκνο στο οποίο χορηγείται εξωϊδρυματικό επίδομα, θεωρείται προστατευόμενο μέλος του φορολογουμένου. 2) Το τέκνο της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνει την ίδια.


Σε απάντηση της από 20.9.2006 επιστολής της κυρίας «...», συζύγου κυρίου «...», με ένα ανήλικο παιδί από τον τωρινό γάμο της και δύο ανήλικα από προηγούμενο, αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν.3522/ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006 «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε πρόσφατα ορίζει ότι, από το οικονομικό έτος 2006 και μετά, το εξωϊδρυματικό επίδομα καθώς και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία, δε συνυπολογίζονται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το εισόδημά τους, προκειμένου να θεωρούνται προστατευόμενα μέλη του φορολογουμένου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994).
Συνεπώς πρέπει να ακολουθήσει νέα, διορθωτική εκκαθάριση για το οικονομικό έτος 2006 και να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος του φορολογουμένου το τέκνο του στο οποίο χορηγείται εξωϊδρυματικό επίδομα λόγω της αναπηρίας του, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε..

2. Με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε ορίζεται ότι το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας αυξάνεται ανάλογα με τα τέκνα που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.
Επομένως, το αφορολόγητο ποσό των παιδιών από γάμο που ισχύει, αυξάνει το αφορολόγητο ποσό του συζύγου (πατέρα), ενώ το αφορολόγητο ποσό των τέκνων της συζύγου από προηγούμενο γάμο της αυξάνει το δικό της αφορολόγητο ποσό ή μεταφέρεται και αυξάνει του συζύγου αν συντρέχει περίπτωση.
Τέλος, δεν αντιμετωπίζεται περίπτωση τροποποίησης των κειμένων διατάξεων ώστε να ικανοποιηθεί αίτημα για διαφορετική αντιμετώπιση των αφορολογήτων ποσών λόγω προστατευόμενων τέκνων της συζύγου από προηγούμενο γάμο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο