Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-2007 ]

1027660/532/Α0012/27.5.2007 Προστατευόμενα μέλη

(Προστατευόμενα μέλη)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Απριλίου 2007
Αριθ.Πρωτ.: 1027660/532/Α0012

ΘΕΜΑ: Προστατευόμενα μέλη


ΣΧΕΤ: Το 1928/13.3.07 ερώτημά σας.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι θεωρείται προστατευόμενα μέλη (μεταξύ άλλων) και τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του ιδίου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ ή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

3. Με το από 1928/13.3.07 έγγραφό σας μας ρωτάτε αν μπορεί να θεωρηθεί ως προστατευόμενο μέλος ενήλικο άγαμο τέκνο έως 25 ετών (που σπουδάζει σε Τ.Ε.Ι.) του οποίου οι γονείς είναι χωρισμένοι και η κηδεμονία έχει αφαιρεθεί και από τους δύο γονείς. Επίσης, το τέκνο υπέβαλε μηδενική φορολογική δήλωση (επομένως έχει εισόδημα μικρότερο από 1.200 ευρώ) με το οικον. έτος 2006. Συνοικεί με τον πατέρα όταν δεν βρίσκεται στην πόλη που σπουδάζει. Το οικον. έτος είχε υποβάλει δήλωση προκειμένου να δηλώσει κάποια ακίνητα που έχει στο όνομά της.

4. Σύμφωνα με κατά τα στοιχεία που μας γνωστοποιείτε το εν λόγω ενήλικο τέκνο μπορεί να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος του πατέρα του εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω διατάξεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο