Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2007 ]

1031605/592/Α0012/14.5.2007 Ανέγερση οικοδομής από προστατευόμενα τέκνα.

(Ανέγερση οικοδομής από προστατευόμενα τέκνα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1031605/592/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανέγερση οικοδομής από προστατευόμενα τέκνα.


ΣΧΕΤ: Το 6912/27.3.07 ερώτημά σας.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων της περ.γ΄ του άρθρου 17 και της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/94 σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από ενήλικο τέκνο του φορολογούμενου η τεκμαρτή δαπάνη ανέγερσης της οικοδομής βαρύνει το ενήλικο τέκνο, το οποίο έχει γι' αυτό το λόγο δική του υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (σχετ. 1026163/517/Α0012/31.5.2005 έγγραφο).

2. Με τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 και της παρ.2 του άρθρου 7 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο τα ενήλικα τέκνα του που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και εκείνα που παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό, συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.200 ευρώ ετησίως, (από 1.1.2006 - οικ. έτος 2007 - 2 ).

3. Περαιτέρω, με το 1027904/602/Α0012/18.7.96 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι στην περίπτωση φοιτητή ηλικίας 20 ετών που βαρύνεται με τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης Ε.Ι.Χ. και ανέγερσης οικοδομής, εφόσον το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης του κατά το μέρος που δεν καλύπτεται (και αποτελεί εισόδημα της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.) υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. (τότε), δεν έχει δικαίωμα ο πατέρας του να τον συμπεριλάβει και προστατευόμενο τέκνο του.

4. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ενήλικος φοιτητής υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνονται δαπάνες ανέγερσης οικοδομής 8873,24 - καλύπτοντας αυτές από πώληση οικοπέδου 29487,52 - και ρωτάτε αν μπορεί να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος του γονέα του.

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει ότι ο εν λόγω φορολογούμενος υποχρεούται μεν σε υποβολή δήλωσης (αναλαμβάνοντας το τεκμήριο ανέγερσης της οικοδομής με την πώληση οικοπέδου), ωστόσο εξακολουθεί να θεωρείται προστατευόμενο μέλος του γονέα του εφόσον πληρούνται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε..
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο