Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2007 ]

1043144/829/Α0012/23.5.2007 Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουμένους.

(Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουμένους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1043144/829/Α0012

ΘΕΜΑ: Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουμένους.


Σε απάντηση της από 3.5.2007 επιστολής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο
α) ..........
β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας της και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.

2. Ακόμα, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, ενώ το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου ορίζει τα εισοδήματα που δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του εισοδήματος των προσώπων αυτών.

3. Επίσης, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. ορίζουν πότε υπάρχει υποχρέωση για το ανήλικο άγαμο τέκνο να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο όνομά του και οι διατάξεις του άρθρου 61 τις περιπτώσεις που τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 2 του ίδιου Κώδικα έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

4. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι, τόσο το ανήλικο άγαμο τέκνο όσο και τα ενήλικο μέχρι 25 ετών που σπουδάζει (περιπ.β΄ και γ΄ αντίστοιχα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε.), θεωρούνται προστατευόμενα μέλη του φορολογουμένου όταν το συνολικό ετήσιο εισόδημα τους, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.900 και 6.000 ευρώ κατά περίπτωση, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου και ανεξάρτητα από το αν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας στο όνομά του.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο