Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2007 ]

1054886/1075/Α0012/20.6.2007 Διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο.

(Διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1054886/1075/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο.


Απαντώντας σε ερώτημά σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο, εκτός των άλλων είναι τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν καθώς και τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
Από τα πιο πάνω και με όσα αναφέρονται στην αίτησή σας προκύπτει ότι η κόρη σας δυστυχώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σας βαρύνει έστω και αν συνοικεί με εσάς.
Τροποποίηση των προαναφερομένων διατάξεων δεν προκύπτει προς το παρόν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο