Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2007 ]

1015010/271/Α0012/29.3.2007 Απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες των προσώπων με βαριά κινητική αναπηρία.

(Απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες των προσώπων με βαριά κινητική αναπηρία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ: 1015010/271/Α0012

ΘΕΜΑ : Απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες των προσώπων με βαριά κινητική αναπηρία.

Σε απάντηση του 552/7-2-2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε, από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσονται μεταξύ άλλων οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες. που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό ( 80% ).

2. Έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ 1025620/534/Α0012/23-3-2000 έγγραφο) ότι για να τύχουν οι ανάπηροι της απαλλαγής του φόρου για μισθούς, συντάξεις ή την πάγια αντιμισθία που λαμβάνουν, πρέπει να παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, το οποίο να προκύπτει αποκλειστικά από βαριές κινητικές αναπηρίες και όχι από άλλου είδους αναπηρίες.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα ποσά που αναφέρετε στο έγγραφό σας δεν απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., διότι ο υπόψη φορολογούμενος δεν παρουσιάζει βαριά κινητική αναπηρία που να υπερβαίνει το ποσοστό του 80%.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο