Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2007 ]

1061383/1237/Α0012/5.7.2007 Φορολογική μεταχείριση του ποσού με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, σε αναπήρους συνταξιούχους που βρίσκονται σε κατάσταση απολύτου αναπηρίας.

(Φορολογική μεταχείριση του ποσού με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, σε αναπήρους συνταξιούχους που βρίσκονται σε κατάσταση απολύτου αναπηρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1061383/1237/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του ποσού με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, σε αναπήρους συνταξιούχους που βρίσκονται σε κατάσταση απολύτου αναπηρίας.


Απαντώντας στην από 14.6.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, απαλλάσσεται του φόρου το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται γενικά σε πρόσωπα, που ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία), τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

2. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας με την.........απόφαση της Πρωτ. Υγειον. Επιτροπής Αθηνών κριθήκατε ότι από 1.7.2006 βρίσκεστε διαρκώς σε κατάσταση απαιτούσα συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία). Εξάλλου με την.........Γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε), όπου σας παρέπεμψε η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., κριθήκατε ότι έχετε απόλυτη αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 85%). Κατόπιν αυτών η Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ ενέκρινε και σας κατέβαλε την κατά 50% προσαύξηση της σύνταξης σας λόγω απόλυτης αναπηρίας.

3. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι το κατά 50% ποσό προσαύξησης της βασικής σύνταξης σας, το οποίο σας χορηγείται λόγω του ότι είστε ανάπηρος συνταξιούχος που βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, απαλλάσσεται του φόρου. Συνεπώς ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας σας δεν θα πρέπει να παρακρατά φόρο στο ποσό αυτό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο