Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2007 ]

1067803/1344/Α0012/13.7.2007 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της πάγιας αντιμισθίας για πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%.

(Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της πάγιας αντιμισθίας για πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1067803/1344/Α0012

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της πάγιας αντιμισθίας για πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%.


Απαντώντας στην από 5.7.07 ηλεκτρονική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.θ΄ της παραγρ.5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994), απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το 80%.

2. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι για να τύχουν οι ανάπηροι της απαλλαγής του φόρου για τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που λαμβάνουν, πρέπει να παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. το οποίο να προκύπτει αποκλειστικά από βαριές κινητικές αναπηρίες και όχι από άλλου είδους αναπηρίες.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον εσείς παρουσιάζετε ποσοστό κινητικής αναπηρίας 80% με βάση γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής και όχι πάνω από 80%, δεν δικαιούστε την πιο πάνω απαλλαγή και δεν πρέπει να συμπληρώνετε τον Κ.Α 906 του Πίνακα Ζ της δήλωσης φορολογίας (έντυπο Ε1).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο